Continue

Финансирање

Финансирање


Автомобилски кредити за физички лица преку ПроКредит Банка
· 4,90% променлива каматна стапка (4,7пп+6 месечен ЕУРИБОР, но не пониско од 4,9%) со залог автомобилот кој се купува ИЛИ
· 5,25% променлива каматна стапка (5пп+ 6 месечен ЕУРИБОР, но не пониско од 5,25%) без залог
· 0% сопствено учество
· 1% провизија при исплата
· Рок на отплата – 5 години


Еко понуда за електрични и хибридни автомобили преку ПроКредит Банка:
· 3,75% променлива каматна стапка (3,5пп + 6 месечен ЕУРИБОР, но не пониско од 3,75%)
· Залог – автомобилот кој се купува
· 0% сопствено учество
· 1% провизија при исплата
· Рок на отплата – 5 години

Ви треба информација? Разговарајте со нас